Get Adobe Flash player

Pomysł stowarzyszenia zrodził się po otwarciu "Harley-Davidson Lublin" autoryzowanego dealera Harley-Davidson w Lublinie. Klub w chwili założenia liczył 17-tu członków. Za nieoficjalną datę powstania "Harley Davidson Club, Lublin" przyjmuje się dzień 14.05.2005r.
Stowarzyszenie oficjalnie powołano aktem notarialnym z dnia 08.03.2006 i zostało wpisane do KRS,  w dniu 12.05.2006r. pod numerem KRS 0000256872.

Celem stowarzyszenia jest:
- rozwój motoryzacji amatorskiej
- propagowanie marki Harley - Davidson
- popularyzacja sportu motorowego
- ochrona zabytków i pamiątek motoryzacyjnych
- powoływanie grup problemowych zajmujących się zagadnieniami motoryzacji ( w tym konstrukcyjnych)

Członkiem może zostać osoba, która posiada motocykl Harley-Davidson, Indian lub Sokół i złoży deklarację członkowską, zobowiąże się do czynnego realizowania celów stowarzyszenia.

"Harley-Davidson Club, Lublin" zrzesza biker'ów  HD  z całej Lubelszczyzny m.in. z Lublina  i okolic Chełma,  Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Janowa.
Aktualnie klub stanowi 28 członków  zwyczajnych i 1 wspierajacy, a 2  motocyklistów aspiruje do przyjęcia w poczet członków.
Spora grupa motocyklistów na chopperach i cruiserach innych marek stanowi grupę  FRIEND OFF Harley -Davidson Club Lublin  .